fejléckép

Óvoda
MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA-NAGYGÉRES

ISKOLA UTCA 348/36 07652 NAGYGÉRES

 

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľa materskej školy


Obec Veľký Horeš ako zriaďovateľ Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkom Horeši

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľ materskej školy

MATERSKÁ ŠKOLA - ÓVODA

Školská ulica 348/36, Veľký Horeš

s predpokladaným nástupom od 1.septembra 2021.

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY:

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre príslušný druh

        a typ školy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
        a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stredná
        pedagogická škola), a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
        č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
        zamestnancov.

 •  bezúhonnosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie maďarského a štátneho jazyka.


      ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • doklady o najvyššom vzdelaní, (kópia),
 • profesijný životopis, nezabudnite uviesť Vaše telefónne číslo,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti (kópia),
 • čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti

podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (originál alebo overená kópia),

 •  písomný súhlas uchádzača/ky so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového

         konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
         a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady a iné zvýhodňujúce materiály s označením „UČITEĽKA MŠ

     VEĽKÝ HOREŠ “ doručte najneskôr do 18.08.2021 osobne na obecný úrad, alebo
     poštou


NA ADRESU:

Obec Veľký Horeš

Družstevná ul. 333/2
076 52 Veľký Horeš

Na žiadosti odovzdané po uvedenom termíne sa pri vyhodnotení nebude prihliadané.

Výberové konanie sa uskutoční pohovorom v priestoroch materskej školy. Uchádzači budú
telefonicky, alebo písomne oboznámení o presnom čase pohovoru.

Vo Veľkom Horeši , dňa 09.08.2021

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľka materskej školy 9.08.2021.pdf

Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľka materskej školy 9.08.2021.docx

príloha 1 - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti uchádzača.docx

príloha 2 -potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca.docx

príloha 3-súhlas so spracovanim OU.odtv.r.
PaedDr. Zoltán Pál
starosta obce


 


Az óvoda jelenlegi alkalmazottai:

            Óvodavezető: Csomósová Denisa Bc.

            Óvónő: Fekeová Edita

            Takarítónő: Kőváryová Irena

 

Az iskola azonosító adatai:

            NÉV: Magyar tanítási nyelvű óvoda-Nagygéres

            FENNTARTÓ: Nagygéresi Önkörmányzat

            ÓVODA CÍME: Magyar tanítási nyelvű óvoda-Nagygéres

            Iskola utca 348/36  07652 Nagygéres

            TEL. SZÁMA: 056 63 975 26

            ELEKTRONIKUS CÍM: msvelkyhores@gmail.com                

 


             Az óvodai oktatás fő célja az optimális kognitív, szenzoros-motoros és társadalmi-érzelmi szint elérése, ami alapul szolgál az általános iskolai oktatás és a társadalmi élet felkészítésére. Proszociális érzés és viselkedés kialakítása. Továbbá fejlessze a mozgásvágyat, a gyermek megismerje saját identitását, empatikusan viselkedjen, gondolatait és véleményét kifejezze és közölje, keresse és fedezze fel az információk közötti kapcsolatokat, kíváncsiságot és spontán érdeklődést mutasson az új ismeretek iránt. Az oktatás kiindulópontja a gyermek egyedisége.

Küldetésünk:

             A mai világban nagy szükség van olyan játékos pedagógiai eszközökre, amelyek megkönnyítik az azonnali emberi kommunikációt és az oktatást. Ilyen eszközök a népi játékok, a dráma játékok, a zenés-mozgásos játékok. Ebből kiindulva nagy hangsúlyt fektetünk a „hagyományaink megismerésére” (népi játékok, drámajátékok, zenés-mozgásos játékok, dalok, versek). Ezek a játékok fejlesztik a gyermek személyiségét.

 

Éves eseményeink:

 

November                   Nyugdíjas nap- KH kultúrműsor az szépkorúak számára

 December -       Mikulásvárás

 


December-
       Ünnepélyes Karácsonyi kultúrműsor szülőkkel

 


Februá
r-   Farsangi maszkabál szülőkkel


 


Marec
                 Színház az óvodában

 

 

Április
                Hagyományos szavalóverseny a szomszédos óvodákkal közreműködve 


Május
       Anyák napja- Községháza- szülőkkel

 


Május
       Tavaszi kirándulás- természetes akadályok leküzdése, túra a szülőkkel- a környékbeli természet felfedezése

 


Június
        Sportjátékok –Gyermeknap

 


Június
       Nyitott  nap az óvodánkban-teadélután szülőkkel

 


Június
       Nyári kirándulás szülőkkel

Június       Látogatás az Alapiskolába

 


Június
       Nagygéresi Tűzoltóállomás- a tűzoltók bemutatója

 

Július        Családi nap- KH Falunapi ünnepség, fellépés, kultúrműsorSikeres regisztráció

A jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Az e-mail címedet már korábban regisztráltuk!

Az új jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Hibás ellenőrző kód

Hibás ellenőrző kódot adtál meg, az űrlap elküldése nem sikerült.
Üres e-mail cím...

Kérlek add meg az e-mail címedet,
és próbálkozz újra!
Hibás adatok

Kérlek add meg a helyes e-mail címet
és jelszót, majd próbálkozz újra!
Hibás e-mail cím

A megadott email címmel
nincs regisztrált felhasználónk.
Sikeres módosítás

A személyes adataidat sikeresen módosítottad,
az új adatokat elmentettük.
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím már foglalt.
Kérlek adj meg egy másik e-mail címet!
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím formátuma hibás,
kérlek javítsd ki!
Valamit elfelejtettél?

A regisztráció feltétele, hogy elolvasod és elfogadod
az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Fel↑