fejléckép

Nyomtatványok

Nyomtatványok

Rybársky lístok
Priznanie k dani za ubytovanie
Daňove priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 20xx FO (fizicka osoba)
  Daňove priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 20xx PO (právnícka osoba)
  Oznámenie daňovníka správcovi dane o vzniku daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje
  Oznámenie daňovníka správcovi dane o vzniku daňovej povinnosti k dani za psa
  Určenie daňovníka dohodou spoluvlastníkov
  Žiadosť o poskytnutie prostriedkov z rozpočtu obce
Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Žiadosť o vydanie na stavbu MZZO, zmenu stavby, zmenu paliva alebo zmeny technolog. zariadenia
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o uzávierke miestnej komunikácie
Žiadosť o určenie dopravného značenia na MK
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie
Usporiadaní verejného kultúrneho podujatia
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3) zák.č. 543/2002 Z.z.
Žiadosť o sprístupnenie informácie
Žiadosť o určenie súpisného – orientačného čísla
Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie
Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v súlade s § 68 zákona č. 50/1976
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby v súlade s § 88 zákona č. 50/1976 Zb.
Žiadosť o povolenie informačného ( reklamného, propagačného) zariadenia
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby v súlade s § 85 zákona č. 50/1976 Zb.
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s § 35 zákona č. 50/1976 Zb.
Žiadosť poplatníka o zavedenie množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
Ohlasenie povinnosti poplatníka poskytujúceho ubytovacie služby-poplatok za komunálne odpady
Ohlasenie povinnosti poplatníka poskytujúceho reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby-poplatok za komunálne odpady
Ohlasenie povinnosti poplatníka platiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Veľký Horeš v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.
Oznámenie otváracej doby prevádzkovej jednotky
Žiadosť o udelenie výnimky z bežnej otváracej doby
Žiadosť o vydanie povolenia na dočasné užívanie verejného priestranstva obce Veľký Horeš
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Veľký Horeš
Žiadosť o zapísanie do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov /SHR/
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie za rok
 Návrh na zrušenie trvalého pobytu
Matričný úrad - Evidenca obyvateľstva
Polgári nyilvántartási hivatal
Oznámenie vlastníkom psov
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Sikeres regisztráció

A jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Az e-mail címedet már korábban regisztráltuk!

Az új jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Hibás ellenőrző kód

Hibás ellenőrző kódot adtál meg, az űrlap elküldése nem sikerült.
Üres e-mail cím...

Kérlek add meg az e-mail címedet,
és próbálkozz újra!
Hibás adatok

Kérlek add meg a helyes e-mail címet
és jelszót, majd próbálkozz újra!
Hibás e-mail cím

A megadott email címmel
nincs regisztrált felhasználónk.
Sikeres módosítás

A személyes adataidat sikeresen módosítottad,
az új adatokat elmentettük.
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím már foglalt.
Kérlek adj meg egy másik e-mail címet!
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím formátuma hibás,
kérlek javítsd ki!
Valamit elfelejtettél?

A regisztráció feltétele, hogy elolvasod és elfogadod
az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Fel↑