fejléckép

Hírek

Opatrenia platné v oranžových, červených, bordových a čierných okresoch

OPATRENIA PLATNÉ V ORANŽOVÝCH, ČERVENÝCH,
BORDOVÝCH A ČIERNYCH OKRESOCH

Od pondelka 18.10.2021 bude v oranžovej farbe 15 okresov, v červenej 37. Celkovo 22 okresov bude v bordovej farbe, v čiernej ich bude 5. Aktualizáciu mapy okresov podľa COVID automatu schválila vláda SR.
Úrad verejného zdravotníctva SR ponúka zosumarizované opatrenia platné pre tieto farby okresov vyplývajúce z vyhlášok.

V čiernej fáze (3. stupeň ohrozenia) sú okresy:
Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Stará Ľubovňa, Svidník.

V bordovej fáze (2. stupeň ohrozenia) sú okresy:
Bytča, Detva, Dolný Kubín, Humenné, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Levoča, Liptovský
Mikuláš, Michalovce, Námestovo, Ružomberok, Sabinov, Skalica, Snina, Stropkov, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom.

V červenej fáze (1. stupeň ohrozenia) sú okresy:
Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Gelnica, Hlohovec, Ilava,
Kežmarok, Levice, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Senica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Trenčín, Turčianske Teplice, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen.

V oranžovej fáze (Ostražitosť) sú okresy:
Bratislava I.-V., Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Šaľa, Senec, Topoľčany, Trnava.

RÚŠKA
Oranžové okresy: Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou je povinné v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Povinné je aj na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.
Červené okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach.
Bordové a čierne okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinné mať na nose aj ústach respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest, a to buď rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.


Z prekrytia horných dýchacích ciest platia aj výnimky, ktorú sú podrobne uvedené vo vyhláške ÚVZ SR č. 250

NÁVŠTEVY V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH
Návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré spĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby, prekonali
ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie
COVID-19:
• PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu.
• Antigénový test nie starší ako 24 hodín od odberu.

Netýka sa to osôb, ktoré privážajú či sprevádzajú pacientov na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, len osôb, ktoré prichádzajú navštíviť hospitalizované osoby.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti nariadiť aj miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

PREVÁDZKY A PODUJATIA
Prevádzky, okrem typov prevádzok stanovených vyhláškou, a organizátori hromadných podujatí si musia vybrať, v akom režime budú fungovať:

Základ: Prístup pre všetky osoby

OTP: Prístup pre očkovaných, testovaných, a po prekonaní COVID-19, pričom negatívny výsledok má byť z:
- PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
- antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu

Očkovaní: pre kompletne zaočkovaných, teda:
- 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny
- 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou
- 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania
COVID-19.
- na účely vyhlášok k obmedzeniam prevádzok a organizácii hromadných podujatí sa ako kompletne zaočkované posudzujú aj deti do veku 12 rokov a 2 mesiace.

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia rovnako musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup. Vstup a pobyt v prevádzke alebo do priestorov hromadného podujatia musí prevádzkovateľ/organizátor povoliť len zákazníkom/účastníkom vo zvolenom režime.

!

Režim (základ, OTP, kompletne zaočkovaní) na vstupe do prevádzky si nie sú povinné označiť
esenciálne prevádzky a služby vymenované v § 2 odsek 2 vyhlášky upravujúcej činnosť prevádzok. Ide napríklad o potraviny, drogérie, lekárne, očné optiky a predajne zdravotníckych pomôcok, kúpele poskytujúce procedúry na základe návrhu lekára, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, knižnice, čerpacie stanice, opravovne a servis elektroniky strojov, služby STK a emisnej kontroly a podobne. Tieto prevádzky a služby si nemusia stanoviť režim ani v
čiernom okrese. Ostatné prevádzky a služby, ktoré majú povolenú činnosť v čiernom okrese, si musia zvoliť režim OTP alebo režim zaočkovaní.


HROMADNÉ PODUJATIA
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: v interiéri najviac 25 % kapacity, v exteriéri najviac 50 % kapacity; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri
Základ: státie - exteriér max 100 osôb, státie - interiér max 50 osôb, sedenie - exteriér max 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max. 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb). Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť. Táto povinnosť neplatí pre podujatia v režime OTP alebo výlučne zaočkovaní.

Červené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 150 osôb
Základ: max. 10 osôb
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Bordové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb
Základ: max. 6 osôb
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Čierne okresy:
Zaočkovaní: max. 100 osôb
OTP: zakázané
Základ: zakázané
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných podujatí alebo podujatí v
prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú v zelených až bordových okresoch bez kapacitného limitu. Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, je potrebné toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

ŠPORTOVÉ PODUJATIA - SÚŤAŽE, LIMITY PRE ŠPORTOVCOV
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: Najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri
Základ: maximálne 50 osôb

Červené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: interiér 75 osôb na jeden sektor, exteriér 150 osôb na jeden sektor
Základ (len tréningy): 10 osôb na sektor

Bordové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: 50 osôb na sektor


Základ (len tréningy): 6 osôb na sektor
Divácka kapacita na športových podujatiach sa riadi všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia.

Čierne okresy:
Zaočkovaní: max. 100 osôb
OTP: zakázané (iba profesionálne súťaže menované vo vyhláške)
Základ: zakázané

KULTÚRNE PODUJATIA:
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: Najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 500 osôb v interiéri alebo 1000 v exteriéri
Základ: v prípade sedenia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 v exteriéri; v prípade státia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 50 osôb stojacich v interiéri alebo 100 v exteriéri

Červené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: 50 % kapacity, avšak do 250 osôb v interiéri a do 500 osôb v exteriéri
Základ: 50 % kapacity, avšak do 50 sediacich osôb

Bordové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: 50 % kapacity, avšak do 150 osôb v interiéri a do 200 osôb v exteriéri
Základ: zakázané

Čierne okresy:
Zaočkovaní: max. 100 osôb
OTP: zakázané
Základ: zakázané

Podrobnejšie informácie na
//kulturnysemafor.sk

BOHOSLUŽBY
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.
Základ: státie - exteriér max. 100 osôb, státie - interiér max. 50 osôb; sedenie - exteriér max. 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb).

Červené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: max. 25 % kapacity priestoru (ak nie je určiteľná kapacita, max. 150 osôb)
Základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 10 osôb)

Bordové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov, najviac 50 osôb

Základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)

Čierne okresy:
Zaočkovaní: max. 100 osôb
OTP: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)
Základ: 1 osoba / 25 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 6osôb)

OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie jeurčiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.
Základ: sedenie najviac 25 % kapacity (najviac 100 osôb) v interiéri a 50 % (najviac 200 osôb) v exteriéri, státie najviac 50 v interiéri a 100 v exteriéri.

Červené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia, ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 150 osôb
Základ: 1 osoba na 15 m2 podlahovej plochy priestoru; pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 150 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 10 osôb.

Bordové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb
Základ: max. 6 osôb

Čierne okresy:
Zaočkovaní: max. 100 osôb
OTP: zakázané
Základ: zakázané

SVADBY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA
Organizátor je vždy povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Oranžové okresy:
Zaočkovaní: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri
OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri
Základ: nesmú sa konať

Červené okresy:
Zaočkovaní: interiér max. 50 osôb, exteriér max. 80 osôb
OTP: interiér max. 25 osôb, exteriér max. 40 osôb
Základ: nesmú sa konať

Bordové okresy:
Zaočkovaní: max. 20 osôb
OTP: zakázané
Základ: zakázané


Čierne okresy:
Zaočkovaní: zakázané
OTP: zakázané
Základ: zakázané

TAXISLUŽBY
Oranžové, červené a bordové okresy: najviac dve osoby v jednom rade - vrátane vodiča
Čierne okresy: najviac dve osoby vo vozidle
Červené, bordové a čierne okresy: po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom).

UMELÉ KÚPALISKÁ
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: najviac 50 % kapacity
Základ: najviac 10 osôb

Červené okresy:
Zaočkovaní: 50 % kapacity
OTP: 25 % kapacity
Základ: zakázané

Bordové okresy:
Zaočkovaní: 25 % kapacity
OTP: najviac 10 osôb
Základ: zakázané

Čierne okresy:
Zaočkovaní: najviac 10 osôb
OTP: zakázané
Základ: zakázané
Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.

VLEKY A LANOVKY
Vleky, teda nie uzatvorené kabínky, sú otvorené pre plne zaočkované osoby alebo osoby v režime OTP v prevádzke vo všetkých farbách COVID semaforu.

Kapacitné obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek:

Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitných obmedzení
OTP: bez kapacitných obmedzení
Základ: kabínkové lanovky zakázané

Červené a bordové okresy:
Zaočkovaní: 50 % kapacity
OTP: kabínkové lanovky zakázané
Základ: kabínkové lanovky zakázané


Čierne okresy:
Zaočkovaní: 25 % kapacity
OTP: kabínkové lanovky zakázané
Základ: kabínkové lanovky zakázané

OBCHODNÉ DOMY
Oranžové okresy: bez kapacitného limitu, otvorené sedacie sekcie a detské kútiky.
Červené, bordové a čierne okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových, zatvorené sedacie sekcie a detské kútiky.

HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitného limitu
OTP: ubytovanie bez kapacitného limitu
Základ: ubytovanie zakázané

Červené a bordové okresy:
Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitných obmedzení
OTP: 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na samostatnej izbe
Základ: ubytovanie zakázané

Čierne okresy:
Ubytovanie zakázané
, to sa netýka dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania, krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania a služieb nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osobyz jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
Základ: vstup len do exteriéru, na terase max 10 osôb

Červené okresy:
Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre
OTP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednejdomácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre
Základ: okienkový predaj a rozvoz

Bordové okresy:
Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky
OTP: povolený len exteriér, bez kapacitných obmedzení, rozostup stolov v exteriéri najmenej 2 metre
Základ: okienkový predaj a rozvoz

Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.


Čierne okresy:
Povolený len predaj zabalených jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.

FITNESS CENTRÁ
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov
Základ: najviac 10 osôb

Červené okresy:
Zaočkovaní: 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
OTP: 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2
Základ: zakázané

Bordové okresy:
Zaočkovaní: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
OTP: zakázané
Základ: zakázané

Čierne okresy:
Zakázané pre všetky režimy.

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: bez kapacitného limitu
Základ: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

Červené okresy:
Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
OTP: hromadné prehliadky v skupinách do 10 osôb
Základ: individuálne prehliadky s obmedzením 1 návštevník na 15 m2

Bordové okresy:
Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
OTP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
Základ: zakázané

Čierne okresy:
Zaočkovaní: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
OTP: zakázané
Základ: zakázané

WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE
Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia

Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1000 osôb
Základ: nesmie sa používať


Červené okresy:
Zaočkovaní: pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach bez kapacitného limitu; ak nie sú ubytované v týchto prevádzkach, najviac 10 osôb
OTP: 10 osôb iba pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach
Základ: nesmie sa používať

Bordové okresy:
Činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení a poskytujú služby len pre plne zaočkovaných ubytovaných hostí.

Čierne okresy:
Zakázané pre všetky režimy


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
a regionálne úrady verejného zdravotníctva

<< vissza a bloghoz

Sikeres regisztráció

A jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Az e-mail címedet már korábban regisztráltuk!

Az új jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Hibás ellenőrző kód

Hibás ellenőrző kódot adtál meg, az űrlap elküldése nem sikerült.
Üres e-mail cím...

Kérlek add meg az e-mail címedet,
és próbálkozz újra!
Hibás adatok

Kérlek add meg a helyes e-mail címet
és jelszót, majd próbálkozz újra!
Hibás e-mail cím

A megadott email címmel
nincs regisztrált felhasználónk.
Sikeres módosítás

A személyes adataidat sikeresen módosítottad,
az új adatokat elmentettük.
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím már foglalt.
Kérlek adj meg egy másik e-mail címet!
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím formátuma hibás,
kérlek javítsd ki!
Valamit elfelejtettél?

A regisztráció feltétele, hogy elolvasod és elfogadod
az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Fel↑